Om oss

Styrelsen

Ordförande Ledamot Suppleant
Magnus Wikström Marcus Blomqvist Annika Höglund
070-399 94 98 Vattjom Bilcenter AB Gladimagen AB
ICA Supermarket
Christina Antonsen
Cathoren
Staffan Nordensson
Unimedic
Åsa Dahlberg
Det goda bruket
Rickard Nyström
Matfors Färg & Hem

Verksamhet

Föreningens ändamål är att:

   – främja företagande i Matfors, Vattjom och Lucksta.
   – verka för utbildning av företagande och anställda.
   – bidraga till att företag och företagare träffas, samverkar och samarbetar.
   – gemensamt arrangerar olika aktiviteter, som gynnar orten
och företagande.

   – marknadsföra Matfors, Vattjom och Lucksta. vara en remissinstans i frågor som rör företagandet.

Vi tror att lokalsamhället behöver en lokal företagarförening för att både utveckla företag och företagare för att tillsammans möta de utmaningar vi står inför. En lokal företagarförening kan göra skillnad, en viktig parameter för att påverka, driva förändrings- och utvecklingsarbete.


Historik

Företagarföreningen Matfors – Vattjom – Lucksta bildades 1994 av företagare. Det fanns ett behov av att driva frågor tillsammans mot kommunen, men även ta tillvara nyttan med att
organisera sig.

 

Redan från start fanns det möjlighet att tillgå personal som fungerade som spindeln i nätet. Snabbt etablerade sig föreningen som en viktigt aktör både när det gäller påverkansarbete, samverkan och företagsutveckling.

Nyfikenhet och stor kreativitet resulterade i att föreningen många gånger fungerade som ”test” –arena för
kommunens näringslivsutvecklare.

Företagarföreningen har många gånger varit föregångare inom flera områden, och ibland kanske lite för tidigt ute! Intresset för att prova nytt och ett tillåtande klimat har och är föreningens styrka, än idag.

Framgångsrika projekt som IT-centrum, Ung -97, inom besöksnäring, detaljhandeln och kompetensutveckling anpassa sig och är fortfarande en aktiv förening för företagare som deltar i samhällsutvecklingen, och det även tillsammans med andra aktörer.