Smarta möjligheter och samverkan leder till fler affärer!

 

Vi i Företagarföreningen driver lokala frågor där vi bor och verkar. Tillsammans kan vi skapa affärsnätverk, fungera som en viktig parameter att påverka och driva förändrings- och utvecklingsarbete. En enklare väg mot kommunen och andra myndigheter.

Matfors Färg & Hem