MATFORS
FÖRETAGARFÖRENING

Smarta möjligheter och samverkan leder till fler affärer!

Vi i Företagarföreningen driver lokala frågor där vi bor och verkar. Tillsammans kan vi skapa affärsnätverk, fungera som en viktig parameter att påverka och driva förändrings- och utvecklingsarbete. En enklare väg mot kommunen och andra myndigheter.

Företagarföreningen driver affärsutvecklingsprojektet ”Affärsringar” för dig som är medlem i föreningen. Syftet med projektet är bl.a. att söka och finna nya samarbetsformer mellan företagare.

En affärsring leds av en utsedd processledare. Projektet finansieras av EU´s regionala fond, Leader Mittland Plus och Näringslivsbolaget.

Rulla till toppen