Kontakt

Företagarföreningen
Box 229
864 23 Matfors
Mobil: 070-661 93 27

Frågor & Funderingar: info@foretagarforeningen.se

Ekomomifrågor, medlemsavgift mm. : ekonomi@foretagarforeningen.se