Kontakt

Företagarföreningen
Box 229
864 23 Matfors
Ordförande: Annika Höglund
Mobil: 070-6000830
Frågor & Funderingar: info@foretagarforeningen.se