Bli Medlem

Varför blir du medlem i en lokal företagarförening.

För smartare möjligheter och fler affärer ihop. Vi i företagarföreningen tror att lokalsamhället behöver en lokal företagarförening för att både utveckla företag och företagande för att tillsammans möta de utmaningar vi står inför. Tillsammans kan vi göra skillnad genom att fungera som en viktig parameter att påverka, driva förändrings- och utvecklingsarbete. Att vara med i Företagarföreningen tillsammans med andra är att resa mot framtiden säkrare, snabbare och roligare.


Pris Medlemskap: 600:- exkl. moms

Medlemsansökan:

Som medlem har du har rätt till att:

– få tillgång till dina personuppgifter
– få felaktiga personuppgifter rättade
– få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga
– få veta hur länge ni kommer att lagra personuppgifterna
– lämna in klagomål till Datainspektionen

Rulla till toppen